Nečtěte, pokud chcete zůstat otrokem

Nemohu se ubránit stále intenzivnějšímu pocitu, že ani za zdmi mého domu nejsem ušetřen neustálého sledování a analyzování veškerých aktivit prostřednictvím internetu. Proto postupně přecházím ve všech oblastech na decentralizovaná řešení, která poskytují větší míru soukromí. Cílem je dostat se do fáze, kdy se budu moci zcela odpojit od sofistikovaných šmírovacích služeb jako je Google, Facebook, a všechna ostatní řešení podléhající kontrole národních jurisdikcí. Na jejich obranu pouze dodám, že za to apriori nemohou, ale jejich centralizovaná podstata umožňuje státům a jejich regulátorům donutit provozovatele těchto služeb ke špiclování lidí a předávání citlivých údajů mocenským složkám. Pokud máte podobné pocity, přihlaste se k odběru mého zpravodaje, ve kterém postupně odhaluji, jak přejít krok a krokem na decentralizovaná řešení při používání internetu. Zpravodaj začíná 7denním rychlokurzem ovládnutí decentralizovaných technologií a pokračuje aktuálními tématy spojenými s decentralizací a tokenizací.

Podstatou decentralizace je absence subjektu, který by danou službu ovládal a mohl by vynucovat pravidla spojená s jejím využíváním. Aplikace neběží na serveru, ke kterému se jako klienti připojují ostatní počítače, ale na decentralizovaném protokolu (software), který je sdílený mezi uživateli připojenými k internetu ve formě databáze nazývané blockchain. Vývoj takového softwaru probíhá na bázi konsenzu, jehož pravidla fungování jsou implementována přímo v kódu daného protokolu. Při dosahování konsenzu se využívá tzv. governance tokenů, které jsou rozdělovány mezi členy komunity opět na základě algoritmu vloženého do protokolu. Uživatelé mohou governance tokeny získat jejich zakoupením, mohou je obdržet za splnění aktivit podporujících rozvoj komunity nebo v rámci různých airdropů.

Decentralizovaná aplikace je tímto způsobem ve vlastnictví celé komunity, a také její další směřování je ovlivňováno rozhodnutími dané komunity. Vzhledem k tomu, že členové těchto komunit jsou ze všech koutů světa a nejsou podrobováni žádným KYC ověřovacím procedurám, není v moci žádné jurisdikce zasahovat do jejich rozhodování. Jedná se o globální organizace bez centrální autority, označované jako DAO (Decentralized Autonomous Organization). Získat zpět své soukromí je komplexní proces, který vyžaduje postupnou změnu přístupu ve všech oblastech. Neznamená to odříznout se od reality tohoto světa, ale mít alternativní možnosti pro přicházející dobu ovlivněnou důsledky vládních opatření po celém světě.

Nebudeme si nalhávat, že český rybníček je schopen poskytnout všechny potřebné nástroje v dostatečném rozsahu, a proto je součástí série kurzů v rámci mého zpravodaje také kurz angličtiny se zaměřením na blockchain a decentralizované technologie. Osobně totiž považuji ovládnutí angličtiny za stěžejní pro přežití každého jednotlivce v globalizované době. Řešení využívaná portálem TokenTrezor.com odkazují na nástroje, které nejsou a pravděpodobně ani nebudou v českém jazyce k dispozici, a přesto by byla škoda se o ně připravit. V kurzu používám metodu “learning by doing”, kterou považuji za jedinou efektivní při učení čehokoliv. Prostě plavat se naučíme pouze plaváním, psát psaním a mluvit mluvením. Ať se daří!

Decentralizovaná řešení jsou kooperativní povahy. Čím více lidí pochopí jejich fungování, tím lépe budou fungovat pro všechny. Informujte také přátele o hnutí odhodlaném vybudovat svobodnější svět.

Přihlaste se do FB skupiny nebo k odběru zpravodaje a zůstanete informováni o aktuálním dění.

Pomozte sdílením příspěvku k bezpečnému užívání decentralizovaných blockchain technologií.

WWW: www.tokentrezor.com

Facebook: https://www.facebook.com/TokenTrezorCS2

Twitter: https://twitter.com/matousch

Discord: https://discord.gg/WncqrtkRD6

I build a portal TokenTrezor.com helping to have your privacy under your control via decentralization